نینی لاکسونن (Ninni Laaksonen)
۱۳۹۷-۰۳-۱۳
ملیندا مک‌گیلیوری (Melinda McGillivray)
۱۳۹۷-۰۳-۱۳

19 زنی که ترامپ را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده اند

نوشته شده مَت فورد (MATT FORD)

جسیکا لیدز (Jessica Leeds)

  • سال: دهه ی 1980
  • اتهام: لیدز در اکتبرِ 2016 به نیویورک تایمز گفته است که در دهه ی 1980 در کابینِ درجه یکِ هواپیما کنارِ ترامپ نشسته است. تقریباً یک ساعت پس از پرواز، ترامپ دسته ی صندلی را بالا داده است و پستانهای او را در دست گرفته است و سعی داشته است تا دستِ دیگرش را به زیرِ دامنِ او ببرد. لیدز می افزاید: «ترامپ مثلِ اختاپوس بود. دستانش همه جا بود.»
  • واکنش: ترامپ در یک مصاحبه ی تلفنی، که ضمناً به گزارشِ راشل کروکس هم اشاره شده بود، به نیویورک تایمز گفته است: «هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاده است.» این روزنامه لحنِ ترامپ هنگامِ پاسخ را «بسیار آشفته» توصیف کرده و نوشته که وی یکی از گزارشگرانِ پرسش‌کننده را «انسانی نفرت انگیز» خطاب کرده است.
  • وضعیت: با اوج گرفتنِ «موجِ واینستین» در پاییزِ امسال، لیدز در ماهِ اکتبر طیِ گفت و گویی با واشینگتن پست، از تجربیاتِ خود بعد از انتخاباتِ ریاست جمهوری گفت. وی به این روزنامه گفته است: «باورش سخت است که این موج که کسی مثلِ هاروی واینستین را از جایگاهش پایین کشیده است، کاری به کارِ جرثومه ی فسادی مثلِ ترامپ ندارد.»