آدرس پستی در آمریکا
۱۳۹۷-۰۲-۲۶
Expelled
۱۳۹۷-۰۲-۲۷

فرشته‌ی سیاه

منبع : کانال تلگرامی K1 in USA
مساجد در نيويورک بسيار ساده و باصفا هستند؛ حس خوب و خودمانی دارند و وقتی یک مسلمان مظلوم سياه‌پوست كه معمولا كارگر و زحمت‌كش هم هست را می‌بینی برای نماز آنجا آمده، احساس برادری عجيبی با او میكنی.

جلوی مسجدی در محله‌ی هارلم، يكی از اين فرشته‌های سياه را ديدم؛ می‌خواست برای خودش ساندويچ بخرد؛ صورتش آنقدر سياه‌رنگ بود كه چشمانش درست تشخيص داده نمیشد و قلبش آنقدر سفيد كه نورش از چشمانش بيرون میزد.

گفتم تا به حال مكه رفته‌ای؟ گفت نه ولی آرزويم هست و روزی خواهم رفت. برايش غذا خريدم. از اين هديه‌ی ناقابل چشمانش درخشيد، تشكر كرد و رفت، و من ماندم و اثر چشمان پرنفوذش كه از يادم هرگز نخواهد رفت. اين مسجد هم مسجد مرحوم آيت الله خوئی و یک مسجد شيعی در نيويورک است!

مطالب مرتبطسایر مطالب