بزک چهره‌های کریه با کدام هدف؟
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
فردگرایی در آمریکا
۱۳۹۷-۰۲-۱۱
 

ویدئو ها


دونالد ترامپ یک سرمایه دار آمریکایی است


در اواخر سال 2016، سارا پالین از اعضاء سابق دولت امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را به کاپیتالیسم رفاقتی متهم کرد. این موضوع در پی قراردادی بود که دونالد ترامپ با یکی از کارخانجات تولید دستگاه های سرمایشی منعقد کرد که در پی آن کارخانه ی مربوطه مجاز به اشتغال در امریکا شد. سیاری معتقدند ترامپ از جایگاه و قدرت جدید خود در عقد اینگونه قراردادها استفاده می کند....


موضوعات :

مطالب مرتبط :


سایر مطالب :

مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
شکل گیری ائتلاف های جدید در عصر ترامپ، تهدیدات نوینی علیه امنیت ملی آمریکا رقم می زند که بازارهای انرژی را دستخوش تحول خواهد کرد.
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
این قسمت با نام "بوش و کلینتون " شناخته می شود ...
مطالعه
این قسمت با نام "ریگان و گورباچف، تقویت آینده جهان سوم " شناخته می شود ...
مطالعه
روزهای تاریک جنگ جهانی دوم را به یاد بیاورید، سال 1942 یک سال نحس بود، ایالات متحده آمریکا و انگلستان از پی حمله‌ی هوایی پرل هاربر توسط ژاپن، در اوضاع وخیمی به‌سر می‌بردند.
مطالعه
این قسمت با نام " نیکسون و جانسون، نابودی ویتنام " شناخته می شود...
مطالعه
برده داری چطور در این کتاب توصیف شده است؟ ارباب اغلب برای برده هایش کباب درست می کرد یا آنها را به پیکنیک می برد.
مطالعه