آکادمی علوم کالیفرنیا
۱۳۹۷-۰۲-۲۳
خاطره ی اجاره منزل در آمریکا (بخش۳)
۱۳۹۷-۰۲-۲۴
 

ویدئو ها


تاریخ تاریک ممنوعیت مهاجرت در آمریکا


علیرغم واکنش های شدید به فرمان اجرایی ترامپ در زمینه ی ایجاد ممنوعیت علیه مهاجرت هفت کشور با اکثریت مسلمان به امریکا، باید گفت امریکا سال هاست تاریخی مملو از اقدامات و تصمیمات تبعیض آمیز نسبت به کشورها و قومیت های مختلف دارد....


موضوعات :

مطالب مرتبط :


سایر مطالب :

مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
شکل گیری ائتلاف های جدید در عصر ترامپ، تهدیدات نوینی علیه امنیت ملی آمریکا رقم می زند که بازارهای انرژی را دستخوش تحول خواهد کرد.
مطالعه
مطالعه
مطالعه
مطالعه
این قسمت با نام "بوش و کلینتون " شناخته می شود ...
مطالعه
این قسمت با نام "ریگان و گورباچف، تقویت آینده جهان سوم " شناخته می شود ...
مطالعه
روزهای تاریک جنگ جهانی دوم را به یاد بیاورید، سال 1942 یک سال نحس بود، ایالات متحده آمریکا و انگلستان از پی حمله‌ی هوایی پرل هاربر توسط ژاپن، در اوضاع وخیمی به‌سر می‌بردند.
مطالعه
این قسمت با نام " نیکسون و جانسون، نابودی ویتنام " شناخته می شود...
مطالعه
برده داری چطور در این کتاب توصیف شده است؟ ارباب اغلب برای برده هایش کباب درست می کرد یا آنها را به پیکنیک می برد.
مطالعه