آکادمی علوم کالیفرنیا
۱۳۹۷-۰۲-۲۳
خاطره ی اجاره منزل در آمریکا (بخش۳)
۱۳۹۷-۰۲-۲۴

تاریخ تاریک ممنوعیت مهاجرت در آمریکا


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
علیرغم واکنش های شدید به فرمان اجرایی ترامپ در زمینه ی ایجاد ممنوعیت علیه مهاجرت هفت کشور با اکثریت مسلمان به امریکا، باید گفت امریکا سال هاست تاریخی مملو از اقدامات و تصمیمات تبعیض آمیز نسبت به کشورها و قومیت های مختلف دارد....
 

مطالب مرتبط :