مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت ششم
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
آیا پلیس آمریکا بیش از حد نظامی شده است؟
۱۳۹۷-۰۱-۲۶

چگونه سیاست دو حزبی آمریکا را نقض کنیم؟


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
حقیقتا سیستم امریکایی به نحوی است که به طرق گوناگون افراد را از مشارکت دلزده می کند نتیجه ی انتخابات کنگره ی ملی در ایالات متحده براساس مجموع آراء هر بخش (استان) مشخص می شود. نمایندگان از دو حزب یا بیشتر در انتخابات بخش مربوط به خود شرکت می کنند و هر حزبی که رای بیشتری داشته باشد، برنده ی این رقابت خواهد بود. ...
 

مطالب مرتبط :

سایر مطالب :

مطالعه
  در سه شنبه ی گذشته، دادگاهِ عالیِ پنسیلوانیا نتیجه ی یکی از گسترده‌ترین تحقیقاتِ تاریخِ آمریکا در زمینه ی...
مطالعه
گرچه در دهه های گذشته سهمِ زنان از نیروی کارِ این کشور افزایشِ چشمگیری داشته،‌ اما در سالهای اخیر ثابت مانده است
مطالعه
بر هیچکس پوشیده نیست که معیار سنجش اقتصادی از نظر دولتمردان امریکا باعث شده مردم عادی در این کشور هاج و واج بمانند که اگر واقعا اوضاع تا این اندازه خوب است، پس چرا ...
مطالعه
ترامپ و بسیاری از سیاستهای کلیدی اش در دنیا نامحبوبند، و جایگاهِ آمریکا را نزدِ بسیاری از ملتها با شیبی تند تنزّل داده اند.
مطالعه