معافیت مالیاتی در آمریکا چگونه به ثروتمندان کمک می کند؟!
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت هفتم
۱۳۹۷-۰۱-۲۸

چگونه سوشیالیست های جنوبی تاریخ جنگی داخلی را بازنویسی کردند؟


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
گوش کنید و ببینید برده داری چطور در این کتاب توصیف شده است؟ ارباب اغلب برای برده هایش کباب درست می کرد یا آنها را به پیکنیک می برد. و آنها اوقات بسیار خوب و خوشی را با یکدیگر سپری می کردند. برده ها حتی حین کار در مزارع پنبه آواز می خواندند. . .
 

مطالب مرتبط :