تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت دهم
۱۳۹۷-۰۲-۰۶
دورنمای انرژی در عصر ترامپ
۱۳۹۷-۰۲-۰۹

آیا آمریکا تابه حال از کشتارهای جمعی در کشورهای دیگر حمایت کرده است؟!


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
طبق ادعای سناتور برنی سندرز، هنری کیسینگر "یکی از ویرانگرترین وزاری کشور تاریخ معاصر امریکاست." از مهم ترین اقدامات کیسینگر می توان به صدور فرمان بمباران کامبوج در دهه ی 1970 اشاره کرد. صدور این فرمان به ایجاد ناثباتی در وضع کشور و اقدام رژیم خمرهای سرخ پائول پات به نسل کشی و کشتارجمعی بی رحمانه ای منجر شد....
 

مطالب مرتبط :