تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت دهم
۱۳۹۷-۰۲-۰۶
دورنمای انرژی در عصر ترامپ
۱۳۹۷-۰۲-۰۹

آیا آمریکا همیشه از قتل عام های خارجی حمایت می کند؟!


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
طبق ادعای سناتور برنی سندرز، هنری کیسینگر "یکی از ویرانگرترین وزاری کشور تاریخ معاصر امریکاست." از مهم ترین اقدامات کیسینگر می توان به صدور فرمان بمباران کامبوج در دهه ی 1970 اشاره کرد. صدور این فرمان به ایجاد ناثباتی در وضع کشور و اقدام رژیم خمرهای سرخ پائول پات به نسل کشی و کشتارجمعی بی رحمانه ای منجر شد....
 

مطالب مرتبط :

سایر مطالب :

گرچه در دهه های گذشته سهمِ زنان از نیروی کارِ این کشور افزایشِ چشمگیری داشته،‌ اما در سالهای اخیر ثابت مانده است
مطالعه
بر هیچکس پوشیده نیست که معیار سنجش اقتصادی از نظر دولتمردان امریکا باعث شده مردم عادی در این کشور هاج و واج بمانند که اگر واقعا اوضاع تا این اندازه خوب است، پس چرا ...
مطالعه
ترامپ و بسیاری از سیاستهای کلیدی اش در دنیا نامحبوبند، و جایگاهِ آمریکا را نزدِ بسیاری از ملتها با شیبی تند تنزّل داده اند.
مطالعه
درواقع، در همان دهه ی هفتاد که برای نخستین بار سر و کله ی ترامپ در صفحاتِ نیویورک تایمز پیدا شد، وزارتِ...
مطالعه
فرهنگِ عامه و رسانه ها تصویرِ نادرستی از کالج ارائه می کنند، و بر خلافِ آنچه که در فیلمها و...
مطالعه