بازگشت به ایران (قسمت سوم _ بهشت شداد)
۱۳۹۶-۰۹-۲۶
ویزای دانشجویی آمریکا(قسمت چهارم)
۱۳۹۶-۰۹-۲۶

پلیس دانشگاه

روایتی از کیوان ابراهیمی
در مواقع عادی، جز چند نفر نیروی حراستِ غیر مسلح و حتی بدون باتوم، نیروی پلیسی در دانشگاه‌های ایران وجود نداره؛ اما اینجا حضور پلیس‌های مسلح با تجهیزاتی چون کلت، گاز اشک آور و باتوم، به همراه ماشین‌های مشکیِ دارای سپرهای بزرگ فولادی، عادیه. عکس پلیسی که در مکان جر و بحثِ مسیحی‌ها و بی‌خدایان حاضر بود رو چند روز پیش دیدید، این هم عکس خودروی پلیسی که در نزدیکی تجمع پارک شده بود..

مطالب مرتبطسایر مطالب