قیمت خیار ایرانی دو برابر قیمت خیار آمریکایی. مغازه‌‌ای در دنور. خیار ایرانی در آمریکا کمیابه و خیار آمریکایی چیزی‌ست شبیه به خیار سالادی!

ارسال این به یک دوست