برچسب پشت یک ماشین (با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال جاری): دردسر بزرگ ۲۰۱۶ ( هر کدوم رای بیاره بیچاره‌ایم) دنور، کلرادو
۱۳۹۶-۰۹-۲۶
تمسخر مردم آمریکا در جمعه سیاه
۱۳۹۶-۰۹-۲۶

ارسال این به یک دوست