جمعیتی که برای استفاده از تخفيف های افتتاحیه شعبه جدید رستوران تاکوبامبو در شهر وینا (ایالت ویرجینا در آمریکا) از شب قبل جمع شده اند.

ارسال این به یک دوست