بعد از اتفاقات تیر ۷۸ دانشگاه تهران، خیلی علیه حضور نیروی انتظامی در دانشگاه‌ها تبلیغ شد. دوست دارید بدونید که در آمریکا حضور پلیس در دانشگاه چطوری هست؟ دانشگاه ما پلیس داره، جدا از پلیس شهر!

ارسال این به یک دوست