همسفر شراب (قسمت چهارم _ آب، نان، آواز)
۱۳۹۶-۰۹-۰۷
نیاز به صحبت دارید؟
۱۳۹۶-۰۹-۰۷

پسا انتخابات

روایتی از سارا بوربور
بنده اين ترم واحدی ندارم و سر كلاس نمی‌روم اما با دوستانی كه كلاس می‌روند صحبت می‌كردم. نكات جالبی از فردای روز انتخابات بيان می‌كردند. می‌گفتند كه بعضی‌ها فردای روز انتخابات گريه می‌كردند و برخی از اساتید هم كلاس‌شون رو تعطيل كردند. يكی ديگه از دوستان گفت استادش روی در اتاقش زده بود كه سه روز سر كار نمی‌آيد. به هر حال جامعه‌ی تحصيل كرده توی شوک رفته بود. حتی در ايالت كاليفورنيا و برخی مناطق ديگر هم اعتراضاتی وجود داشت. از طرف ديگر، چندين نفر از طرفداران نامزد پيروز، مزاحمت‌هايی برای مسلمانان بويژه خانم‌های مسلمان ایجاد كرده بودند. در يک دانشگاه حجاب از سر يک دانشجوی مسلمان برداشتند!! به هر حال شوک بزرگی بوده، بويژه كه در نظر سنجی‌ها اصلاً پيش‌بينی نمی‌شد.

بنده فكر نمی‌كنم كه اين صرفاً يک شكست انتخاباتی بوده است. دموکرات‌ها حدود ٨ سال تلاش كردند كه نشان دهند كشورشان برای همه ادیان، مكتب‌های فكری و نژادها مناسب است و در واقع به دنبال اين بودند كه اثبات كنند این روش حكومتی آن‌ها مناسب است. اين مساله كه عرض می‌كنم جدی‌ست. آن‌ها بارها در سخنرانی‌های خودشون در عرض اين چند سال سعی می‌كردند بگونه‌ای اين قضيه رو مطرح كنند. به صورت نمادين از مسلمانان، رنگين پوستان و غيره دفاع می‌كردند و خطاب به مخالفين خود بيان می‌كردند:

This is not America
They are not American
اين نوع جملات در عرض اين چند سال بسيار متداول بود.

در واقع شيوه حكومت داری خود را در مقابل سبک اسلامی قرار داده بودند. در يک سبک اسلامی، جامعه با قوانين اسلام اداره می‌شود اما ادیان الهی ديگر امنيت دارند [١]. منتهی آن‌ها می‌خواستند بيان كنند كه ادیان آسمانی با افراد ملحد (كه تعدادشان كم هم نيست) و همچنين هم جنس بازان و ... زير سايه يک دولت می‌توانند به راحتی زندگی كنند و در واقع مدل حكومت داری آن‌ها ایده آل است!

با نتيجه‌ی انتخابات، تمام بافته‌های اين ٨ سال تار و پود شد. در واقع يک تئوری حكومت داری شاید به تاريخ بپیوندد. اين بزرگترين اتفاقی بود كه افتاد. در حال حاضر بيان می‌شود كه دموكراسی هم بعضی اوقات جواب نمی‌دهد! اما اين صرفاً يک توجيه است! در حقيقت آن اشک‌ها، برای تشيیع و تدفين يک سبک مديريتی و حكومت داری جاری شد! در واقع اين سبک مديريتی كه شايد قرار بود مدل مديريت دهكده‌ی جهانی شود در نطفه از بين رفت.

اين تازه يک روی سكه هست. روی ديگر سكه، دولت جديدی است كه هنوز سر كار نيامده، طرفدارانش حجاب از سر يک دانشجوی مسلمان بر می‌دارند! پس بايستی صبر كرد و ديد چگونه اخلاق سكولار كه در برابر اخلاق دينی قرار داشت و برای همگان شبه ایجاد كرده بود، به عنوان يک عبرت تاريخی ثبت می‌شود. پس تبعات اين اتفاق بيشتر از يک شكست ساده انتخاباتی است!

[١] درباره امنيت ديگر ادیان در اسلام، ان شاالله در مورد كتابی كه به زبان انگليسی توسط يک فردِ تازه مسلمان نوشته شده، بيشتر صحبت خواهم كرد و این كتاب را معرفی می‌كنم.

مطالب مرتبطسایر مطالب