به دنبال روزمرگی در خیابان های نیویورک
به دنبال روزمرگی در خیابان های نیویورک
۱۳۹۶-۰۸-۱۱
مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده | فصل اول – قسمت دوم
۱۳۹۶-۰۸-۱۱

گزارش تصویری از افراد بی خانما در نیویورک

مطالب مرتبط

محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی