۵۷ تصویر فراموش نشدنی از تاریخ آمریکا-بخش اول
۱۳۹۶-۰۶-۲۱
۵۷ تصویر فراموش نشدنی از تاریخ آمریکا-بخش سوم
۱۳۹۶-۰۶-۲۱

57 تصویر فراموش نشدنی از تاریخ آمریکا-بخش دوم

مطالب مرتبط

محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی