ورشکستگیِ دترویت در کجای راه است؟
۱۳۹۶-۰۷-۰۳
مستند چهار اسب سوار
۱۳۹۶-۰۷-۰۴