هشدار فروشگاه والمارت به مشتریان: دوربین‌های مداربسته در فروشگاه نصب شده است. کمتر شدن دزدی منجر به پایین نگه داشتن قیمت محصولات می‌شود.

هر دو را در یک روز دیدم. تعداد افراد خیلی چاقی که روزانه در امریکا می‌بینیم بسیار بسیار بیشتر از ایران است.
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
اوضاعِ مالیِ دترویت چقدر وخیم است؟
۱۳۹۶-۰۷-۰۳
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی