کوچه‌ای در شیکاگو وضعیت خراب آسفالت، خانه‌ها و سیم‌های برق
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
هشدار فروشگاه والمارت به مشتریان: دوربین‌های مداربسته در فروشگاه نصب شده است. کمتر شدن دزدی منجر به پایین نگه داشتن قیمت محصولات می‌شود.
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی