در اغلب موارد، نیازی به سوا کردن میوه‌جات، سبزیجات و محصولات کشاورزیِ خریداری شده در امریکا نیست.
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
عمارت پارلمان ایالتی آیوا به نام State Capitol در یک روز مه‌آلود و بارانی
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
[breadcrumb]
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی