قیمت میوه، صیفی‌جات و سبزیجات در یک فروشگاه عمده فروشی در دنور، کلرادو
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
کوچه‌ای در شیکاگو وضعیت خراب آسفالت، خانه‌ها و سیم‌های برق
۱۳۹۶-۰۷-۰۲
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی