پروژه های عمرانی در آمریکا
۱۳۹۶-۰۶-۲۵
نحوه ی رفتار پلیس راه نمایی رانندگی
۱۳۹۶-۰۶-۲۵

بانک آمریکایی US Bank

روایتی از کیوان ابراهیمی
بانک امریکایی USbank به مشتریان‌ش اعلام کرده درخواست کارت بانکی اعتباری بدهند و ظرف یک ماه حداقل با آن ۱۰۰۰ دلار تراکنش خالص انجام دهند تا ۱۰۰ دلار ناقابل به آن‌ها اعطا شود! Discovery bank نیز در یک حرکت عجیب، به هر کدام از مشتریان‌ش که فرد دیگری را برای دریافت کارت اعتباری معرفی کند، ۵۰ دلار می‌دهد. همین مبلغ نیز به مشتری جدید پرداخت می‌شود! رقابت سنگین بین موسسات مالی، این حسن را دارد که مشتری در این بین سود می‌برد..

مطالب مرتبطسایر مطالب