چطور یک شهر می تواند ادعای ورشکستگی کند؟
۱۳۹۶-۰۷-۰۳
طرحِ ورشکستگیِ دترویت چیست؟
۱۳۹۶-۰۷-۰۳

ورشکستگی دیترویت : 8 نکته که در مورد این مساله لازم است بدانید

نوشته شده توسط : دانیل کورتلزبن (Danielle Kurtzleben)

آیا اعلامِ ورشکستگیِ شهری امری متداول است؟

به ندرت دیده می شود که شهرها اعلامِ ورشکستگی کنند، و دلیلش تا حدی می تواند قوانینِ ایالتی ئی باشد که با این کار مقابله می کند. طبقِ تحلیلِ نشریه ی Governing در اوایلِ 2013، از سالِ 2008 تا 2012 تنها 0.6 درصد از شهرها واجدِ شرایطِ اظهارِ ورشکستگی شناخته شده اند. بر اساسِ داده هایی که نیویورک تایمز جمع آوری کرده است، پنج مورد از شش ورشکستگیِ بزرگِ شهری در تاریخِ آمریکا (شاملِ دترویت) پس از بحرانِ مالیِ این کشور اتفاق افتاده است.
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی