ماشین اقتصاد چگونه کار میکند؟
۱۳۹۶-۰۳-۰۴
آیا ناتو بدون آمریکا دوام میاورد؟
۱۳۹۶-۰۳-۱۵
 

ویدئو ها


تاثیر پول در انتخابات آمریکا 


در سال 2000، 50 میلیون دلار هزینه صرف کمپین های انتخاباتی شد. حال آنکه در سال 2012 این رقم به بیش از یک بیلیون دلار رسید. اما دلیل این تغییرات اساسی چیست؟ در ژآنویه ی 2010 دیوان عالی قضایی در امریکاقانونی تحت عنوان "شهروندان متحد" تصویب کرد که طبق آن افراد غیروابسته و مجامعاین حق را دارند که هرچقدر می خواهند پول صرف کمپین انتخاباتی نامزد یا جناح موردنظر خود کنند. اما اگرچه براساس این قانونحمایت مالی مستقیم افراد یا مجامع از یک کاندیدای خاص محدود به حدود از پیش تعیین شده است، اما هیچ محدودیتی برای حمایت غیرمستقیم مالیدرنظر گرفته نشده است. اینجاست که "سوپر پک" یا "کمیته ی عالیفعالیت های سیاسی" مجال نقش آفرینی پیدا می کند. در زمینه ی انتخابات، سوپرپک به نهادی اطلاق می شود که اقدام به جمع آورینامحدود کمک مالی از منابع مختلف در راستای حمایت از یک کاندیدا (یا تخریب آن) می کندهرچند این نهادها مجاز به همکاری مستقیم با نامزدهای انتخاباتی نیستند، اما قانون مربوطه ی مذکوربه طرز واضحی در این مورد ناکارآمد است. . درآمدی که از طریق این نهاد به دست می آید، صرف مخارجی همچون برگزاری رویدادها، پرداخت حقوق کارکنان کمپین ها و حتی هزینه های ناشی از بیمه های درمانی می شود، اما نه به شکل یک بیزینس متعارف. مهم ترین نکته اینجاست که هفتاد و پنج درصد این درآمد صرفانجام تبلیغات از طریق ایمیل، رادیو، تلویزیون و اینترنت می شود.با درنظر داشتن این نکته، وقتی می گوییم نامزدهای انتخاباتی پول زایی می کنند منظورمان چیست؟ خب منظورمان دقیقا این است کهآنها از این طریق می توانند در انتخابات پیروز شوند و درصد این پیروزی در انتخابات های سطح محلیبیش از انتخابات در سطح ملی و ریاست جمهوری ست. در جریان انتخابات مجلس نمایندگان امریکا در سال 2012تقریبا تمام برندگان کسانی بودند که پشتیبانی مالی قوی تری نسبت به سایر رقبای خود داشتند.هرچند توازن بین عملکرد انتخاباتی و بودجه ی مالی کمپین ها چندان لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. . برخی از اقتصاددانان معتقدند نامزدهای موفق انتخاباتی تنها سخنوران خوبی نیستند،بلکه سیاستمداران قابلی نیز به شمار می روند. بدیهی ست آن دسته از نامزدها که حامیان قدرتمند بیشتری دارند، قادرند حامیان مالی بیشتری برای کمپین خودجذب کنند و از سویی مردم نیز حاضر نیستند برای پیروزی نامزدهای ضعیف تر و ناشناخته تر سرمایه گزاری کنند.استیون دی لویت، اقتصاددان موسسه ی تکنولوژی ماساچوست ضمن تحلیلی در این زمینه بیان می کند که پول زایی نامزدهای انتخاباتیتاثیر بسیار جزئی و قابل اغماضی در افزایش نهایی آراء آنان داردبرای مثال هرکدام از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 تقریبا حدودیک بیلیون دلار هزینه صرف مخارج کمپین های انتخاباتی خود کردند، اما درنهایت اوباما با اختلافی بسیار جزئی و تنها با 51 درصد کل آرا در مقابل رامنیبا 47 درصد کل آراء پیروز انتخابات شد.از سوی دیگر باید درنظرداشت که اگرچه نامزدهای محبوب تر قادرند سرمایه ی بیشتری تولید کنند، امابیشترین قسمت این سرمایه تنها بوسیله ی اقلیت مشخصی از سرمایه گزاران تامین می شود. درواقع بر اساس آمارمرکز سیاست های پاسخگو؛ سه چهارم هزینه های مربوطه در کل دولت فدرال توسط تنها کمتراز یک چهارم از یک درصد کل جمعیت آمریکا تامین شده استبه عبارت دقیق تر 32000 نفر که برابر است با یک درصد از یک درصد جمعیت کل کشور امریکااز پس تامین یک بیلیون دلار یا سی درصد از کل هزینه ی انتخاباتی دولت فدرال برآمده انددر انتخابات سال 2016، همه ی نامزدها به استثناء برنی سندرز رسما از میلیونرها و بیلیونرها درخواست حمایت مالی کردند.البته دونالد ترامپ به خودی خود یک بیلیونر بوده است بر این اساس واضح است که گروه اندکی از مردم هستند که این قدرت را دارند که مشخص کنند کدام کاندیدای انتخاباتی از حمایت مالی بیشتری برخوردار شود؛ به خصوص درمیان اعضاء کنگره. اما همانطور که در انتخابات سال 2012 نیز دیدیم میت رامنی که حدودا 175 میلیون دلار بیشتر از اوباما برای کمپین خود خرج کرد، از وی باخت. در نهایت سوال اصلی ما این است که این افراد یک درصدی در قبال حمایت های مالی بی بدیل خود از نامزدها چه می خواهند؟

موضوعات :

مطالب مرتبط :


سایر مطالب :

مطالعه
این قسمت با نام " نیکسون و جانسون، نابودی ویتنام " شناخته می شود...
مطالعه
برده داری چطور در این کتاب توصیف شده است؟ ارباب اغلب برای برده هایش کباب درست می کرد یا آنها را به پیکنیک می برد.
مطالعه
امریکا با نابرابری در درامد شهروندان به عنوان یک مشکل دست و پنجه نرم می کندافراد نظرات مختلفی در مورد علت پیدایش این مشکل دارند.
مطالعه
سالهاست که کالیفرنیا ایالتی قوی و مستقل است و پس از موفقیت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری فعالیت ها برای استقلال این ایالت از امریکا یا "کالگزیت" (Calexit) از سر گرفته شده است
مطالعه
در سالروز تیراندازی نیروهای پلیس به مایکل براون، فرمانی برای افسران پلیس فرگوسن میزوری صادر شد که طبق آن باید هاموی (نوعی خودروی نظامی با قابلیت بالا) در اختیار خود را به پنتاگون پس می دادند.
مطالعه
حقیقتا سیستم امریکایی به نحوی است که به طرق گوناگون افراد را از مشارکت دلزده می کند نتیجه ی انتخابات کنگره ی ملی در ایالات متحده براساس مجموع آراء هر بخش (استان) مشخص می شود.
مطالعه
این قسمت با نام "کندی" شناخته می شود
مطالعه
دامنیک تیرنی (Dominic Tierney)، از اساتیدِ‌ کالجِ اسوارتمور (Swarthmore) و نویسنده ی چندین کتاب درباره ی چگونگیِ ورودِ آمریکا به جنگ، شاید دلیلِ آن را بداند.
مطالعه
سده ۱۵ میلادی ۳ اوت ۱۴۹۲ : آغاز سفر کریستف کلمب۱۱ اکتبر ۱۴۹۲ : رسیدن کریستف کلمب به قاره آمریکا
مطالعه
برده‌داری در آمریکا عملی قانونی بود که بین سده‌های ۱۷ و ۱۹ میلادی در ایالات متحده انجام می‌شد. برده‌داری پیش از آن نیز تحت استعمار بریتانیا انجام می‌شد.
مطالعه
برخی از عمده‌ترین عملیات‌های برون‌مرزی ارتش ایالات متحده آمریکا در دیگر کشورها در نیم قرن گذشته:
مطالعه
1 - استیو بنن ، جلسه ملاقات دونالد ترامپ جونیور با یکی از وکلای روس وابسته به کاخ کرملین در...
مطالعه
جاشوا زیتز پولتیکو آمریکایی ها همواره در طول تاریخ معتقد بوده اند کشورشان استثنایی است. این تصور حتی از سال...
مطالعه
تاریخ آمریکا بعنوان یک کشور به کمابیش دویست ساله بازمی‌گردد، کما اینکه روز استقلال رسمی آمریکا در سال ۱۷۷۶ بود. اما آمریکا بعنوان یک زیستگاه بشری قدمت بسیار بیشتری دارد.
مطالعه
در سیزدهم فوریه ی سال 2016، قاضی آنتونین اسکالیا، یکی از نه عضو اصلی دیوان عالی امریکا در سن 79 سالگی از دنیا رفت.
مطالعه
این قسمت با نام "آیزنهاور، بمب و جنگ جهانی سوم " شناخته می شود
مطالعه
دنالد ترامپ مالک خیلی چیزهاست.در حقیقت موسسه ی ترامپ چهل و هشتمین شرکت خصوصی بزرگ امریکاست. اما ترامپ مانند سایر شرکت های بزرگ مالیات پرداخت نمی کند.
مطالعه
از هرج و مرج مرگباری که در خیابان های شارلوتزویل ویرجینیا اتفاق افتاد شروع می کنیم...
مطالعه
آلاباما (به انگلیسی: Alabama) یکی از ایالت‌های جنوبی آمریکا و بیست‌ودومین ایالتی است که به ایالات متحدهٔ آمریکا پیوست. این ایالت از شمال با تنسی، از شرق با جورجیا، از جنوب با فلوریدا و خلیج مکزیک، و از غرب با میسیسیپی هم‌مرز است.
مطالعه
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی