کلینتون در برابر ترامپ : مناظره نهایی
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
شیکاگو تریبون – شنبه ۲۰ آگوست ۲۰۱۶ (۳۰ مرداد ۹۵)
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
تظاهرات ال کاجون
داخل برج ترامپ
تاریخ : پنج شنبه 11 آذر 95
عکاس : توماس جکسون (Lucas Jackson)
انتخاب سردبیر :
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی