باراک اوباما در آخرین شام دولتی دوران ریاست جمهوری میزبان نخست وزیر ایتالیا بود
۱۳۹۵-۰۷-۲۶
شیکاگو تریبون – شنبه ۲۰ آگوست ۲۰۱۶ (۳۰ مرداد ۹۵)
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
کلینتون در برابر ترامپ : مناظره نهایی
تاریخ : شنبه 1 آبان 95
عکاس : مایک بلیک (Mike Blake)
انتخاب سردبیر :