باراک اوباما در آخرین شام دولتی دوران ریاست جمهوری میزبان نخست وزیر ایتالیا بود
۱۳۹۵-۰۷-۲۶
تظاهرات ال کاجون
داخل برج ترامپ
۱۳۹۵-۰۹-۱۱
کلینتون در برابر ترامپ : مناظره نهایی
تاریخ : شنبه 1 آبان 95
عکاس : مایک بلیک (Mike Blake)
انتخاب سردبیر :
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی