مستند تاریخ ناگفته ایالات متحده | فصل اول – قسمت اول
۱۳۹۵-۰۷-۰۸
آخرین تحلیل ها راجع به نتیجه رقابت کلینتون و ترامپ
۱۳۹۵-۰۷-۱۱
تظاهرات ال کاجون
تظاهرات در شهر الکاجون در اعتراض به تیر اندازی پلیس به یک سیاه پوست دیگر
تاریخ : شنبه 10 مهر 95
عکاس : سندی هوفِیکر (Sandy Huffaker)
انتخاب سردبیر :
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی