۳۷ نقشه که توضیح میدهد چگونه آمریکا کشور مهاجران است
۱۳۹۵-۰۷-۱۲
کلینتون در برابر ترامپ : مناظره نهایی
۱۳۹۵-۰۷-۳۰
آخرین شام دولتی باراک اوباما
تاریخ : جمعه 30 مهر 95
عکاس : جوشا روبرتس (Joshua Roberts)
انتخاب سردبیر :
محسن امیری
محسن امیری
کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب کارشناس مسائل رسانه ای مرتبط با ایالات متحده ، پژوهشگر مسائل مرتبط با حکومت ، مردم و کور ایالات متحده ، مدیر پروژه های مطالعاتی در حوزه غرب شناسی و مسائل مرتبط با ایران در ساختار سیاسی غرب ، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی