گزارش رسمی موسسه Hunger Note درباره گرسنگی و فقر ایالات متحده در سال ۲۰۱۶
۱۳۹۵-۰۶-۲۶
انتخابات آمریکا چگونه است؟
۱۳۹۵-۰۷-۰۴

توزیع ناعادلانه سرمایه درایالات متحده آمریکا

بررسی اجمالی نحوه توزیع سرمایه در ایالات متحده آمریکا و مقایسه وضعیت ایده آل، وضعیت مطلود در نظر مردم و وضعیت واقعی این توزیع در کشور آمریکا


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
در این ویدئو کلیپ توزیع سرمایه در آمریکا بین مردم این کشور به صورت اجمالی توضیح داده شده است. در این کلیپ سعی شده است شرایط ایده آل، شرایط مطلوب در نظر مردم و شرایط واقعی توزیع سرمایه در آمریکا را به صورت نمودار با یکدیگر مقایسه شود.در این مقایسه اختلاف زیاد بین شرایط ایده آل و واقعی توزیع سرمایه نشان داده میشود و نشان میدهد که سرمایه و ثروت ایالات متحده متعلق به 10 تا 20 درصد مردم  است و در این حالت طبقه متوسط شهری و طبقه فقیر خیلی از هم متمایز نیستند. این ویدئو همچنین نشان میدهد که بین 20 درصد ثروتمند آمریکا نیز 2 تا 5 درصد اول از نظر میزان سرمایه اختلاف زیادی با سایرین در این دسته دارند و در این میان نیز 1 درصد بالایی سهمی بسیار بالاتر از سایرین از سرمایه را در اختیار دارند.
 

 
 

مطالب مرتبط :


سایر مطالب :