آمریکا با گاز اشک آور به استقبال مهاجران رفت
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
گزارش تصویری از افزایش تنش ها میان مهاجران و گشت های مرزی در مرز آمریکا – مکزیک
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
 

واژه (Black Friday) از کجا بوجود آمده است؟

ویدیوهای آمریکاشناسی
 
 
 

 

در این ویدئو نشان داده میشود که جمعۀ سیاه همیشه دربارۀ خرید نبوده است. در واقع، نام این جمعه برگرفته از ترافیکِ شهر فیلادِلفیا است. نخستین بار در دورانِ بحرانِ اقتصادیِ سال 1869 بود که از این عبارت برای حراجِ فروشگاه ها استفاده شد.

 

 
 
آخرین ویدئوها: