هجوم شهروندان آمریکایی به فروشگاه ها برای خرید در Black Friday
۱۳۹۷-۰۹-۰۳
آمریکا با گاز اشک آور به استقبال مهاجران رفت
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
 

درگیری دو زن آمریکایی بر سر تصاحب قابلمه در Black Friday

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: