تشکر ترامپ از خودش در روز شکرگزاری
۱۳۹۷-۰۹-۱۲
آمریکا چگونه به یک ابرقدرت تبدیل شد؟
۱۳۹۷-۰۹-۱۲
 

تشکر ترامپ از خودش در روز شکرگزاری

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

دونالد ترام در پاسخ به سوال " چه چیزی بیشتر شما رو به شکرگزاری واداشت؟" گفت : تغییرات بزرگی که در این کشور رخ داد . من تغیرات فوق العاده ای رو در این کشور ایجاد کردم .

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: