آتش سوزی کالیفرنیا: باد همچنان به آتش میدمد؛ امدادگران در جستجوی قربانیان
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
بلایی که طوفان بر سر کالیفرنیا آورد؛ آمار قربانیان درحال افزایش است
۱۳۹۷-۰۹-۰۵
 

پرتاب گاز اشک آور به سمت کاروان مهاجران توسط مامورین مرزبانی آمریکا

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

ماموران مرزبانی آمریکا برای جوگیری از ورود ده ها نفر از مهاجران که شامل زن ها و کودکان نیز بودند، به سمت آن ها گاز اشک آور پرتاب کرد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: