خیابان های نیویورک سیتی از دریچه ی لنز کری بورتز
۱۳۹۷-۰۸-۲۱
بعد به کجا حمله کنیم؟
۱۳۹۷-۰۸-۲۱
 

در برنامه جیمی کیمل نمایش داده شد

2000 دروغ ترامپ!

ویدیوهای تحلیلی
 
 
 

 

بر اساس آمار واشنگتن پست، دونالد ترامپ دوهزارمین دروغِ زمانِ ریاست جمهوری اش را هم گفت که دستاورد تاریخیِ مهمی است. در تاریخِ ریاست جمهوری، رکورد قبلیِ بیشترین تعداد دروغ ها فقط 200دروغ بود.

 

 
 
آخرین ویدئوها: