گزارش تصویری از تیراندازی در بیمارستانی در شیکاگو
۱۳۹۷-۰۸-۲۹
برنامه My Reality ؛ گزارش داین سایر در شبکه abc از ابعاد دیده نشده زندگی درآمریکا
۱۳۹۷-۰۸-۳۰
 

ترامپ برای دومین بار ملت ایران را
«ملتی تروریست» خطاب کرد

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

ترامپ در نطقی که در حمایت از عربستان سعودی و کم اهمیت جلوه دادن قتل خاشقچی توسط این کشور ایراد می کرد، برای دومین بار در طول ریاست جمهوری خود مشخصاً ملت ایران را با واژه «ملتی تروریست» خطاب کرد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: