آخرین آمار از آتش سوزی کالیفرنیا
۱۳۹۷-۰۸-۲۲
آیا مجلس دموکرات‌ها می‌تواند سیاست آمریکا در قبال ایران و عربستان را تغییر دهد؟
۱۳۹۷-۰۸-۲۳
 

تصاویر هوایی از آتش سوزی کالیفرنیا

ویدئوهای خبری
 
 
 

 

تصاویر هوایی از آتش سوزی کالیفرنیا که شعله های آتش را در نزدیکی جاده های مملو از خودرو نشان می دهد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: