دلیل بالابودن هزینه های درمانی در آمریکا
۱۳۹۷-۰۷-۲۲
تصاویری تاریخی از داستان کودکان کار در معادن ذغال سنگ آمریکا
۱۳۹۷-۰۷-۲۳
 

چگونه سیستم قضایی آمریکا به ضرر فقرا عمل می کند

ویدیوهای تحلیلی
 
 

 

 

میلیون ها امریکایی پس از ورود به سیستم قضایی امریکا از فرصت های شغلی، مسکن، تحصیلات و مزایای اجتماعی محروم می شوند، از فرزندانشان دور می مانند و علیرغم آنکه شهروندان قانونی به شمار می روند، دیپورت می شوند. در این ویدئو مصداق های ناعدالتی در سیستم قضایی آمریکا که علیه مردم فقیر و رنگین پوستان میباشد ارائه گردیده است.

 

 
 
آخرین ویدئوها: