بازنده خشمگین دو نفر را در جکسانویل فلوریدا به قتل رساند
۱۳۹۷-۰۷-۱۰
صحنه نشستن مامور پلیس روی کمر زن باردار
۱۳۹۷-۰۷-۱۰
 

صحنه ضرب و شتم یک زن توسط پلیس آمریکا

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

مامور پلیس فلوریدا پس از دستگیر کردن یک زن در پارکینگ طبقاتی در حالی که به دستانش دستبند بسته شده بود، او را مورد ضرب و شتم شدید قرار میدهد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: