پرتره هایی از “افول رویای آمریکایی”
۱۳۹۷-۰۷-۲۴
خلاصه ای از سوابقِ دستکاریِ سفیدپوستان در انتخابات آمریکا
۱۳۹۷-۰۷-۲۵
 

زندگی بدون امکان پس انداز

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 

 

 

خانوادۀ وُریس با درآمدی بی‌ثبات و متغیر زندگی می‌کنند و نمی‌دانند هر کدام از چک‌های حقوقیِ ماهیانه به چه مبلغی خواهند بود. در روزهای سخت، الکس وُریس اتومبیلِ پدرش را قرض می‌کند تا شب‌ها پیتزا تحویل بدهدتا بتواند با کار بیشتر هزینه های زندگی خانواده را تامین کند.


 
 
آخرین ویدئوها: