تبعات سیاست مهاجرتی ترامپ در مرزها ؛ مهاجران در منگنه
۱۳۹۷-۰۷-۲۸
تصاویری از نیویورک؛ محله ی هارلم در دهه ی ۱۹۸۰
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
 

روایت نیویورک تایمز از وضعیت مترو نیویورک

ویدیوهای تحلیلی ویدئوهای لنز
 
 
 

 

در این ویدئو گزارشی از نیویورک تایمز درباره وضعیت مترو در شهر نیویورک ارائه شده و مشکلات و معضلات اساسی و اصلی مردم در متروی نیویورک رو به تصویر کشده است .

 

 
 
آخرین ویدئوها: