صحنه نشستن مامور پلیس روی کمر زن باردار
۱۳۹۷-۰۷-۱۰
والدین دستگیر شده نزد فرزندان شان باز می گردند
۱۳۹۷-۰۷-۱۱

دیپورت شده از آمریکا

منبع : رویترز

شخصی که از امریکا دیپورت شده، در یک مرکز خدماتی مهاجران در سن سالوادور واقع در ال سالوادور منتظر تعیین تکلیف است.

شخصی که از امریکا دیپورت شده به یک مرکز خدماتی مهاجران در سن سالوادور واقع در ال سالوادور می رسد

مردی که از امریکا دیپورت شده، در یک مرکز خدماتی مهاجران در سن سالوادور واقع در ال سالوادور منتظر است تا بلیط اتوبوسش صادر شود

زنی که از امریکا دیپورت شده در مرکز خدماتی مهاجران در سن سالوادور واقع در ال سالوادور یک تماس تلفنی می گیرد

مردمی که از امریکا دیپورت شده اند در یک مرکز خدمات مهاجرت در سن سالوادور واقع در ال سالوادور منتظراند نوبت شان بشود تا بتوانند با امریکا تماس بگیرند

مائورو مورینو 68 ساله پس از دیپورت شدن از امریکا در یک مرکز خدماتی مهاجرین در سن سالوادور واقع در ال سالوادور منتظر است تا پناهگاهی پیدا کند. مورینو پس از 40 سال زندگی در امریکا دیپورت شده است .

مردمی که از امریکا دیپورت شده اند، در مرکز خدماتی مهاجرین در سن سالوادور واقع در ال سالوادور از اتوبوس پیاده می شوند .

اتوبوس حامل مردم دیپورت شده از امریکا در حالی به مرکز خدماتی مهاجرین در سن سالوادور واقع در ال سالوادور می رسد که بستگان آنها انتظارشان را می کشند .

مردمی که از امریکا دیپورت شده اند، در یک مرکز خدماتی مهاجرین در سن سالوادور واقع در ال سالوادور منتظراند تکلیف شان مشخص شود


برچسب ها:مطالب مرتبط :


سایر مطالب:

مطالعه
  در سه شنبه ی گذشته، دادگاهِ عالیِ پنسیلوانیا نتیجه ی یکی از گسترده‌ترین تحقیقاتِ تاریخِ آمریکا در زمینه ی تجاوزِ جنسیِ روحانیونِ کاتولیک به کودکان را علنی کرد. این سندِ 1400 صفحه ای که شاملِ گزارشِ هیأت منصفه ی عالی است، حاصلِ بازجویی های جاش شپیرو (Josh Shapiro)، دادستانِ...
مطالعه
گرچه در دهه های گذشته سهمِ زنان از نیروی کارِ این کشور افزایشِ چشمگیری داشته،‌ اما در سالهای اخیر ثابت مانده است
مطالعه
بر هیچکس پوشیده نیست که معیار سنجش اقتصادی از نظر دولتمردان امریکا باعث شده مردم عادی در این کشور هاج و واج بمانند که اگر واقعا اوضاع تا این اندازه خوب است، پس چرا ...
مطالعه
ترامپ و بسیاری از سیاستهای کلیدی اش در دنیا نامحبوبند، و جایگاهِ آمریکا را نزدِ بسیاری از ملتها با شیبی تند تنزّل داده اند.
مطالعه