آتش گرفتن ۲۰ خانه در پی انفجار مخزن گاز در نزدیکی بوستون
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
تصاویری از رویارویی افراطیان سفیدپوست و مخالفانشان در واشنگتن دیسی
۱۳۹۷-۰۷-۱۲

تصاویر درگیری راست گرایان افراطی و
مخالفان آنها در پورتلند

منبع : رویترز

134 آگوست 2018؛ اورگون. در جریان راهپیمایی شاخه ای از راست گرایان افراطی در پورتلند که خود را "دعای میهن پرستان" می خوانند، یک معترض مخالف این گروه به سمت پلیس گاز دود پرتاب می کند.

مخالفان گروه "دعای میهن پرستان" که توسط راست گراها حمایت میشود، در عرض خیابان تجمع کرده اند.

یکی از حامیان راست گرای گروه "دعای میهن پرستان" زیر این فواره خود را خنک می کند.

یکی از مخالفین پرچمی که توسط یکی از حامیان راست گرای گروه "دعای میهن پرستان" حمل می شود را گره می زند.

در جریان راهپیمایی گروه دعای میهن پرستان، پلیس معترضان را دستگیر می کند.

یکی از مخالفان از تیررس شلیک پلیس فرار می کند.

یکی از حامیان راست گرای گروه دعای میهن پرستان با یکی از مخالفین صحبت می کند.

در جریان راهپیمایی، پلیس به سمت موضع معترضان مخالف پیشروی می کند.

تجمع معترضان به راهپیمایی پیش از آغاز راهپیمایی توسط گروه دعای میهن پرستان.

تجمع اعضاء گروه راست گرای دعای میهن پرستان پیش از آغاز راهپیمایی

یکی از مخالفین تظاهرکنندگان به سمت پلیس شیئی پرتاب می کند.

حامیان گروه دعای میهن پرستان به راهپیمایی می پیوندند.

پلیس به سمت مخالفان تظاهرات شلیک می کند

یکی از مخالفان تظاهرات یک گیوتین را به سمت پایین خیابان می برد.

حامیان گروه دعای میهن پرستان به راهپیمایی می پیوندند.

یکی از معترضان به تظاهرات با پلیس بحث می کند.

یکی از حامیان راست گرای گروه "دعای میهن پرستان" زیر این فواره خود را خنک می کند.

تجمع معترضان به راهپیمایی پیش از آغاز راهپیمایی توسط گروه دعای میهن پرستان.

در میان حامیان راست گرای گروه دعای میهن پرستان و مخالفانشان مردی سگش را به وسیله ی یک اسکیت به دنبال خود می کشد.

حامیان گروه دعای میهن پرستان فریاد و هلهله می کنند.

مردم راهپیمایی حامیان گروه دعای میهن پرستان را نظاره می کنند.

مخالفان به حامیان راست گرای گروه دعای میهن پرستان طعنه و کنایه می زنند.

یکی از حامیان راست گرای گروه دعای میهن پرستان بر سر مخالفان فریاد می کشد.

یکی از حامیان راست گرای گروه دعای میهن پرستان بر سر مخالفان فریاد می کشد.

پیش از آغاز راهپیمایی پلیس چوب پرچم یکی از حامیان راست گرای گروه دعای میهن پرستان را از پرچم جدا می کند

حامیان راست گرای گروه دعای میهن پرستان در جریان راهپیمایی تجمع می کنند.

حامیان راست گرای گروه دعای میهن پرستان در کنار یکدیگر تظاهرات می کنند.

تجمع معترضان به راهپیمایی پیش از آغاز راهپیمایی توسط گروه دعای میهن پرستان.


برچسب ها:مطالب مرتبط :


سایر مطالب:

مطالعه
  در سه شنبه ی گذشته، دادگاهِ عالیِ پنسیلوانیا نتیجه ی یکی از گسترده‌ترین تحقیقاتِ تاریخِ آمریکا در زمینه ی تجاوزِ جنسیِ روحانیونِ کاتولیک به کودکان را علنی کرد. این سندِ 1400 صفحه ای که شاملِ گزارشِ هیأت منصفه ی عالی است، حاصلِ بازجویی های جاش شپیرو (Josh Shapiro)، دادستانِ...
مطالعه
گرچه در دهه های گذشته سهمِ زنان از نیروی کارِ این کشور افزایشِ چشمگیری داشته،‌ اما در سالهای اخیر ثابت مانده است
مطالعه
بر هیچکس پوشیده نیست که معیار سنجش اقتصادی از نظر دولتمردان امریکا باعث شده مردم عادی در این کشور هاج و واج بمانند که اگر واقعا اوضاع تا این اندازه خوب است، پس چرا ...
مطالعه
ترامپ و بسیاری از سیاستهای کلیدی اش در دنیا نامحبوبند، و جایگاهِ آمریکا را نزدِ بسیاری از ملتها با شیبی تند تنزّل داده اند.
مطالعه