۲۹ میلیون حساب کاربری فیس بوک هک شد
۱۳۹۷-۰۷-۲۱
واکنش کاسب کارانه ی ترامپ به قتل خبرنگار عربستانی
۱۳۹۷-۰۷-۲۲

Honduran brothers seeking asylum wait on the Mexican side of the Brownsville & Matamoros International Bridge, June 26, 2018. REUTERS/Loren Elliott

تصاویری از پناهجویان در مرز آمریکا

منبع : رویترز

حوالی برونزویل. یک پناهجوی هفده ساله ی هندوراسی به همراه پسر دو ساله اش در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس؛ پس از عدم دریافت جواز ورود به خاک امریکا از پلیس های سازمان اعمال مهاجرت و گمرک

یک پناهجوی هندوراسی به همراه پسر دو ساله اش که از جانب پلیس اعمال مهاجرت و گمرگی جواز ورود به خاک امریکا را دریافت کرده است

یک مادر و دختر پناهنده ی کوبایی در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.

یک دختر کوبایی همراه با خانواده ی پناهنده اش در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشد .

پناهجویان اهل اریتره در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشد.

پناهجویانی اهل گینه (سمت راست) و هندوراس (سمت چپ) در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشد.

یک پناهجوی اهل هندوراس مادامی که در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشد به ریو گراند نگاه می کند .

یک خانواده ی پناهنده ی اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند .

یک دختر پناهنده ی هندوراسی مادامی که در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشد به ریو گراند نگاه می کند

یک خانواده ی پناهجوی اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس از خواب شب بیدار می شوند

یک زن پناهنده ی اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشد .

کودکان پناهجوی اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.

یک خواهر و برادر پناهجوی اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.

یک خانواده ی پناهجوی اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.

یک خانواده ی پناهجوی اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.

یک مادر پناهجوی اهل هندوراس به همراه دختر 3 ساله اش در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.

پناهجویان در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.

برادران پناهجوی اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.

روبن پرادو؛ پناهجوی اهل گواتمالا در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشد.

خانواده های پناهجوی اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.

دختران اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس به ریو گراند نگاه می کنند.

مخالفان به حامیان راست گرای گروه دعای میهن پرستان طعنه و کنایه می زنند.

روبن پرادو؛ پناهجوی اهل گواتمالا پناهجویان در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشد.

الدر دایاز و دختر سه ساله اش گیسالا دایاز؛ پناهجویان اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.

الدر دایاز و دختر سه ساله اش گیسالا دایاز؛ پناهجویان اهل هندوراس در بخش خاک مکزیک در پل بین المللی برونزویل-ماتاموروس انتظار می کشند.


برچسب ها:مطالب مرتبط :


سایر مطالب: