کارمند اخراجی والمارت فروشگاه وینلند را بهم ریخت
۱۳۹۷-۰۶-۲۰
تصاویری از تظاهرات اعتراض آمیز با نام ” تظاهرات پیشخدمت”
۱۳۹۷-۰۶-۲۰
 

شلیک شوکر برقی توسط پلیس آمریکا به مردی که لبه پیاده رو نشسته بود

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

یک مرد 27 ساله در حالی که لبه ی پیاده رویی در پنسیلوانیا نشسته بود توسط پلیس مورد اصابت شوکر برقی قرار گرفت؛ فقط به این دلیل که از فرمان وی مبنی بر دراز کردن پاهایش تبعیت نکرد. این ماجرا که یک طرف آن شان ویلیامز بود که کمی بعد از ضبط این ویدئو به جرم عجیب و غریبی یعنی به همراه داشتن داروی فن سیکلیدین و مست کردن در اماکن عمومی دستگیر شد، خشم عمومی را برانگیخت .

 
 
آخرین ویدئوها: