تصاویری از بازگرداندن باقیمانده اجساد سربازان کشته شده آمریکایی در جنگ جهانی توسط کره شمالی
۱۳۹۷-۰۶-۱۹
سیل اتوبان های شهر کلیفتن آمریکا را مسدود کرد
۱۳۹۷-۰۶-۲۰
 

تصاویری از شبهای محله بروکلین نیویورک

ویدئوها
 
 



 
 
آخرین ویدئوها: