طرح دولت آمریکا برای ایجاد محدودیت در اعطای شهروندی به مهاجران قانونی
۱۳۹۷-۰۵-۱۸
زندگی در شهرهای معدنی منطقه آپالاچیا چه شکلی است
۱۳۹۷-۰۵-۱۹
 

تصاویری از ایستگاه های مترو نیویورک
خیابان چمبرز

ویدئوها
 
 


 
 
آخرین ویدئوها: