بریجت سالیوان (Bridget Sullivan)
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
ایوانا ترامپ (Ivana Trump)
۱۳۹۷-۰۳-۱۶

19 زنی که ترامپ را به سوءِ رفتارِ جنسی متهم کرده اند

تمپل تاگارت (Temple Taggart)

  • سال: 1997
  • اتهام: تاگارت در میِ 2016 در مصاحبه با نیویورک تایمز از دو مواجه ی جداگانه با ترامپ سخن گفته است. اولین برخوردِ او با ترامپ در 1997 اتفاق افتاد که تاگارت نماینده ی ایالتِ یوتا در رقابتهای ملکه ی زیبایی بود. به گفته ی تاگارت، زمانی که او را به ترامپ معرفی کردند، «او یکراست آمد سراغِ‌ لبهایم و از من بوسه گرفت». او به نیویورک تایمز گفته است که ترامپ در دیدارِ بعدی که در برجِ ترامپ در منهتن اتفاق افتاد هم همین رفتار را تکرار کرد.
  • واکنش: ترامپ در مصاحبه ای به نیویورک تایمز گفته است «من هرگز این کار را نکرده ام.» پس از لو رفتنِ فایلِ‌صوتیِ‌ مربوط به برنامه ی Access Hollywood در اکتبرِ 2016، خبرگزاریِ NBC گزارشِ تاگارت را بازنشر داد که تکذیبِ محکمتری را از سوی ترامپ برانگیخت. او به این رسانه گفت:‌ «من حتی نمی دانم او کیست. ادعا می کند من در مکانی عمومی از او بوسه گرفته ام حال آنکه اصلاً بوسه ای از او نگرفته ام و قویاً این ادعاهای مضحک را تکذیب می کنم.»
  • وضعیت: تاگارت در نوامبرِ 2017 به نیویورک تایمز گفته است که او و سایرِ‌ زنانی که ترامپ را به هوسرانی های جنسی متهم کرده اند در این یک سالی که از انتخابات می گذرد در خشم و ترس به سر برده اند، خشم از نتایجِ انتخابات، و ترس از انتقامِ احتمالیِ آقای رئیس جمهور.