درخواست پلیس نسبت به گزارش هر مورد مشکوک
۱۳۹۷-۰۳-۲۲
فارنهایت (۹/۱۱)
۱۳۹۷-۰۳-۲۴

بانوی اول آمریکا تا چه اندازه قدرتمند است؟!


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
پس از سخنرانی میشل اوباما در نشست ملی حزب دموکرات برخی شروع به اشک ریختن کردند، عده ای اصرار کردند که میشل در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و حتی جمهوری خواهان نیز به بی نظیر بودن این سخنرانی اقرار کردند...
 

مطالب مرتبط :