بزک چهره‌های کریه با کدام هدف؟
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
فردگرایی در آمریکا
۱۳۹۷-۰۲-۱۱

منطق سرمایه داری ترامپ
کاپیتالیسم رفاقتی


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
در اواخر سال 2016، سارا پالین از اعضاء سابق دولت امریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را به کاپیتالیسم رفاقتی متهم کرد. این موضوع در پی قراردادی بود که دونالد ترامپ با یکی از کارخانجات تولید دستگاه های سرمایشی منعقد کرد که در پی آن کارخانه ی مربوطه مجاز به اشتغال در امریکا شد. سیاری معتقدند ترامپ از جایگاه و قدرت جدید خود در عقد اینگونه قراردادها استفاده می کند....
 

مطالب مرتبط :