مستند تاریخ ناگفته آمریکا | فصل اول – قسمت ششم
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
آیا پلیس آمریکا بیش از حد نظامی شده است؟
۱۳۹۷-۰۱-۲۶

چگونه سیاست دو حزبی آمریکا را نقض کنیم؟


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
حقیقتا سیستم امریکایی به نحوی است که به طرق گوناگون افراد را از مشارکت دلزده می کند نتیجه ی انتخابات کنگره ی ملی در ایالات متحده براساس مجموع آراء هر بخش (استان) مشخص می شود. نمایندگان از دو حزب یا بیشتر در انتخابات بخش مربوط به خود شرکت می کنند و هر حزبی که رای بیشتری داشته باشد، برنده ی این رقابت خواهد بود. ...
 

مطالب مرتبط :