مراسم سیتیزن شیپ در آمریکا
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
چگونه سوشیالیست های جنوبی تاریخ جنگی داخلی را بازنویسی کردند؟
۱۳۹۷-۰۱-۲۸

معافیت مالیاتی چگونه به ثروتمندان کمک می کنم؟!


 
 
 
ویدیوهای تحلیلی
امریکا با نابرابری در درامد شهروندان به عنوان یک مشکل دست و پنجه نرم می کندافراد نظرات مختلفی در مورد علت پیدایش این مشکل دارند. دستمزد مدیران ارشد اجرایی بدون استثناء هرساله افزایش می یابد. امریکا از سال 2000 تا به حال 5 میلیون شغل تولیدی را از دست داده است. . . .
 

مطالب مرتبط :